Тарифи за користење на електричните полначи

Тарифите за користење на електричните полначи важат само на станиците на ЕВН Македонија Електроснабдување.

Цените за тарифирање со ЕВН картичка за полнење:
              AC полнач  до ​22 kW -  25 МКД/ kWh + 0,83 МКД/минута*
     
              DC полначи од 50kW и 100kW - 25 МКД / kWh + 1,7 МКД / минута**
 

Цените за тарифирање со директно плаќање:
              AC полнач  до ​22 kW -  30 МКД/ kWh + 0,83 МКД/минута*
     
              DC полначи од 50kW и 100kW - 30 МКД / kWh + 1,7 МКД / минута**

Цените се со вклучен ДДВ и важат од 01.09.2023

*Првите 4 часа користење на местото за полнење додека возилото е приклучено на AC полнач не се наплаќаат. По изминување на бесплатното време, се наплаќа за блокирање на местото за полнење, се додека кабелот не се исклучи од полначот.
**Првиот час користење на местото за полнење додека возилото е приклучено на DC полнач не се наплаќаат. По изминување на бесплатното време, се наплаќа за блокирање на местото за полнење, се додека кабелот не се исклучи од полначот.