Контакт

Електромобилност со ЕВН

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул. Лазар Личеноски, бр. 11, Скопје
Телефон: 0890 12345
[email protected]