Тарифи за користење на електричните полначи

Тарифите за користење на електричните полначи важат само на станиците на ЕВН Македонија Електроснабдување.

Цените за тарифирање со ЕВН картичка за полнење:
              AC полнач  до ​22 kW -  25 МКД/ kWh + 0,83 МКД/минута*
     
              DC полначи од 50kW и 100kW - 25 МКД / kWh + 1,7 МКД / минута**
 

Цените за тарифирање со директно плаќање:
              AC полнач  до ​22 kW -  30 МКД/ kWh + 0,83 МКД/минута*
     
              DC полначи од 50kW и 100kW - 30 МКД / kWh + 1,7 МКД / минута**

Цените се со вклучен ДДВ и важат од 01.09.2023

*Првите 4 часа користење на местото за полнење додека возилото е приклучено на AC полнач не се наплаќаат, се наплаќа само потрешената енергија. По изминување на бесплатното време, се наплаќа за блокирање на местото за полнење, се додека кабелот не се исклучи од полначот.
**Првиот час користење на местото за полнење додека возилото е приклучено на DC полнач не се наплаќаат, се наплаќа само потрошената енергија. По изминување на бесплатното време, се наплаќа за блокирање на местото за полнење, се додека кабелот не се исклучи од полначот.