Насоки за полнење

 1. Електричното возило се паркира на обележаното паркинг место и се исклучува
 2. Кабелот за полнење се приклучува прво во полначот па потоа во возилото
 3. Доколку ЛЕД индикаторот на левата страна на полначот свети зелено, станицата е активна и може да се користи.
 4.  
  1. 4.1 Доколку поседувате ЕВН картичка за полнење на електричен автомобил, приближете ја картичката до обележаниот RFID читач за да го започнете полнењето.
  2. 4.2 Доколку не поседувате ЕВН картичка за полнење, скенирајте го QR кодот означен на приклучокот кој го користите и следете ги упатствата за плаќање со кредитна картичка.
 5. ЛЕД индикаторот ја менува бојата од зелено во сино како сигнал за успешен почеток на полнењето
 6. По завршувањето на полнењето, прво се отстранува кабелот од возилото, па потоа од полначот
 7.  
  1. 7.1 Доколку полнењето го извршивте со ЕВН картичка за полнење, согласно договорот на крајот од месецот ќе добиете фактура согласно актуелните тарифи.
  2. 7.2 Доколку полнењето го извршивте со кредитна картичка фактурата од сесијата ќе ви биде доставена на е-mail адресата кoја ја имате наведено во чекорот за наплата.
     Погледнете: