Често поставувани прашања

 1. Дали хибридно возило може да се полни на полначите на ЕВН?
 • Хибридно возило може да се полни на ЕВН полначите, само доколку станува збор за прилучен или т.н. “plug in” хибрид, односно доколку возилото има опција за полнење и поседува соодветен кабел со соодветен приклучок (Тип 2).
 1. Кој тип на приклучок се полначите кои ги поседува ЕВН?
 • Полначите кои се инсталирани од страна на ЕВН се со приклучок Тип 2.
     3.  Што е Тип 2 конектор?
 • Тип 2 претставува модел на приклучок што е унифициран на ниво на Европска Унија. Покрај Тип 2, во светот се користат и друг тип на приклучоци (Type 1, Type 3,  Commando, Chademo, CCS/ Combo, Schuko,  3 Pinsquare...)
 1. Со колкава моќност се инсталираните полначи?
 • ЕВН на територија на Македонија има инсталирано 5 полначи со моќност од 22 kW (за полнење на по едно возило) и 35 полначи со моќност од 2x22 kW, каде две возила истовремено можат да вршат полнење.
 1. На кои локаци се наоѓаат електричните полначи?
 • Детална мапа на локации тука.
 1. Како се врши полнење на полначите на ЕВН?
 • За да можете да вршите полнење на вашето електрично возило на полначите на ЕВН, потребно е да поседувате картичка со која се врши верификација на полнење. Подетални инструкции за начинот на полнење тука.
 1. Како се наплатува полнењето?
 • Полнењето на полначите на ЕВН во првите година дена од програмата е бесплатно. За промените корисниците ќе бидат навремено известени.
 1. Како до картичка за полнење?
 • Пополнете барање онлајн тука или пак обратете се во Инфо центарот на ЕВН (ГТЦ приземје).
 1. Кој може да поседува картичка за полнење?
 • Картичка може добие било кое физичко лице или компанија што поседува електрично возило со тоа што задолжително мора да пополни барање за издавање на картичка.