Често поставувани прашања

 1. Дали хибридно возило може да се полни на полначите на ЕВН?
 • Хибридно возило може да се полни на ЕВН полначите, само доколку станува збор за приклучен или т.н. “plug in” хибрид, односно доколку возилото има опција за полнење и поседува соодветен кабел со соодветен приклучок.
 1. Кој тип на приклучок се полначите кои ги поседува ЕВН?
 • Полначите кои се инсталирани од страна на ЕВН се со приклучок Тип 2, CCS и CHAdeMO
     3.  Која е разликата помеѓу Тип 2, CCS и CHAdeMO конектор?
 • Тип 2 претставува модел на приклучок што е унифициран на ниво на Европска Унија за т.н спори полнења. Компатибилен е со обични и брзи станици за полнење.
 • CCS претставува модел на приклучок унивициран на ниво на Европска Унија за т.н брзи полнења. 
 • CHAdeMO претставува модел на приклучок кој најчесто се среќава кај јапонските и азијските производители на возила. Се користи за т.н брзи полнења и не е компатибилен со AC полначи. 
 1. Со колкава моќност се инсталираните полначи?
 • ЕВН на територија на Македонија има инсталирано 5 полначи со моќност од 22 kW (за полнење на по едно возило), 35 полначи со моќност од 2x22 kW и 1 брз полнач со моќност од 100 kW ( CCS), 50 kW(CHAdemo),  22kW Тип 2 каде истовремено можат да се полнат две возила.
 1. На кои локации се наоѓаат електричните полначи?
 • Детална мапа на локации тука.
 1. Како се врши полнење на полначите на ЕВН?
 •  Полначите може да се користат со ЕВН картичка за полнење  или преку плаќање со кредитна картичка. Подетални инструкции за начинот на полнење тука.
 1. Како се наплаќа полнењето?
 • Доколку полнењето е извршено со ЕВН картичка за полнење, согласно договорот, на крајот од месецот корисникот добива фактура согласно актуелните тарифи.
 • Доколку полнењето е извршено со кредитна картичка, фактура од сесијата за полнење ќе биде доставена на е-mail адресата наведена во чекорот за наплата.
 1. Како до картичка за полнење?
 • Пополнете барање онлајн тука или пак обратете се во Инфо центарот на ЕВН (ГТЦ приземје).
 1. Кој може да поседува картичка за полнење?
 • Картичка може добие било кое физичко лице или компанија што поседува електрично возило со тоа што задолжително мора да пополни барање за издавање на картичка.