Насоки за полнење

  1. Електричното возило се паркира на обележаното паркинг место и се исклучува
  2. Кабелот за полнење се приклучува прво во полначот па потоа во возилото
  3. Доколку ЛЕД индикаторот на левата страна на полначот свети зелено, станицата е активна и може да се користи.
  4. Се приближува картичката до обележаниот RFID читач лоциран на десната страна на полначот со што се активира полнењето
  5. ЛЕД индикаторот ја променува бојата од зелено во сино како сигнал за успешен почеток на полнењето
  6. По завршувањето на полнењето, прво се отстранува кабелот од возилото, па потоа од полначот
     Погледнете: